__$$$$$$$$$$_____________________________________$$$$$$$$$__
__$$$$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$$$$$$$__
__$$$$$$$$$$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$__
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__!!__________!!__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__!!______!!__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
__$$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§$$_!!____!!_$$§§§§§$$$$$$$$$$$$$$$$__
___$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§§§§$__!!!__$§§§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$$___
____$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§§§§_##_§§§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$$$____
______$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§§####§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
________$*******************####********************$_______
_____$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§§§$####$§§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$$_____
____$$$$$$$$$$$$$$§§§§§§§$$$_##_$$$§§§§§§§$$$$$$$$$$$$$$____
____$$$$$$$$$$$$$§§§§§$$$$$$_##_$$$$$$§§§§§$$$$$$$$$$$$$____
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__##__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___##___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
______$$$$$$$$$$$$$$$$$$______#_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
_________$$$$$$$$$$$$$________________$$$$$$$$$$$$$$________
__________$$$$$$$$$$____________________$$$$$$$$$$$_________
______________________________________________________________________#####___________#####_________
________##_____##_______##_____##_______
________##__##__##__#_##___##__##_______
_________#__###__##___#___###__#________
__________#___________________#_________
__________#___________________#_________
_________#_____###_____###_____#________
_________#_____###_____###_____#________
__________#________###________#_________
__________#________###________#_________
___________#___#_________#___#__________
____________#___#########___#___________
__________##_________________##_________
________##_________###_________##_______
_______#_________________________#______
_______#____#_______________#____#______
_______#____#_______________#____#______
_______#____#_______________#____#______
_______#____#_______________#____#______
________#__#_______###_______#__#_______
_________###_________________###________
____________#_#####___#####_#___________
_____________#_____#_#_____#____________
_____________#_____###_____#____________
_____________#_____#_#_____#____________
______________#####___#####______________________♥_______________________♥B♥____________
__________♥PL♥___________________♥BO♥____________
___________♥LAY♥________________♥YPL♥____________
___________♥BOYP♥______________♥YBOY♥____________
____________♥AYBOY♥____________♥AYBO♥____________
______________♥LAYBOY♥________♥AYBOY♥____________
_______________♥AYBOYPL♥_____♥BOYPL♥_____________
_________________♥BOYPLA♥____♥OYPLA♥_____________
__________________♥OYPLAYB♥__♥PLAYB♥_____________
______________________♥PLAYB♥OYPL♥_______________
_________________________♥BOYPLA♥________________
___________________♥OYPLAYBOYPL♥_________________
_________________♥BOYPLAYBOYPLAYB♥_______________
________________♥PL♥♥♥AYBOYPLAYBO♥_______________
_______________♥LAYB♥OYPLAYBOYPLA♥_______________
______________♥OYPLAYBOYPLAYBOYPLA♥______________
_______________♥OYPLAYBOYPLAYBOYP♥_______________
________________♥YBOYPLAYBOYPLAY♥________________
____________________♥YPLAYBOY♥___________________
___________________♥AYBOYPLAYBO♥___________________________@_______@@ @ ___________
____________@@@__@_@@@@ ___________
____________@@__@@_____@ __________
___________@@@_@__@_____@ _________
__________@@@@_____@@___@@@@@@ ____
_________@@@@@______@@_@______@@ __
________@@@@@_______@@________@_@@
________@@@@@_______@_______@ _____
________@@@@@@_____@_______@ ______
_________@@@@@@____@______@ _______
__________@@@@@@@@_______@ ________
__@@@_________@@@@@@@_@@ __________
@@@@@@@__________@@ _______________
_@@@@@@@_________@ ________________
__@@@@@@_________@ @ ______________
___@@@___@_______@@ _______________
___________@_____@__@ _____________
_______@@@@_@___@ _________________
_____@@@@@@__@_@@ _________________
____@@@@@@@___@@ __________________
____@@@@@______@ __________________
____@@_________@ __________________
_____@_________@ __________________
_____________@_@ __________________
______________@@ __________________
______________@ ___________________
______________@ ____________________
______________@ ____________________
______________@ ____________________
_____________@ ____________________

______________######_________######__________________
____________##______##_____##______##________________
___________##_________##_##_________##_______________
__________##____________#____________##______________
__________##_________________________##______________
___________##_______________________##_______________
____________##_____________________##________________
_____________##___________________##_________________
_______________##_______________##___________________
_________________##___________##_____________________
____________________##_____##________________________
_______________________###___________________________


_########_______________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####_________________________________
___####______###______###_______________
_########__#####___#####________________
___________#######__######______________
__________################______________
__________################______________
___________###############______________
____________#############_______________
_____________###########_____###___###__
______________#########______###___###__
_______________#######_______###___###__
________________#####________###___###__
_________________###_________###___###__
__________________#___________#######___
_______________________________#####____
________________________________________
__$$$$$$$_________________________________________________________ __$_____$_________________________________________________________ __$_____$____________$$$$$$$$$__$$$$$$____$$$$$$___$$$$$$$$________ __$_____$___________$_________$_$_____$__$_____$_$$_________$______ __$_____$__________$___________$_$_____$_$_____$$___$$$$_$___$_____ __$_____$_________$_____$$$_____$_$_____$_____$$____$$$$$$____$__ __$_____$_________$____$___$____$_$__________$_$______________$___ __$_____$$$$$$$$$_$____$___$____$__$_________$_$____$$$$$$$$$$$___ __$_____________$_$_____$$$_____$___$_______$__$____$$__$$$$$$$___ __$_____________$__$___________$_____$_____$____$_____$$_____$____ __$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$________$$$$$______$$$$$$$$$$$$___ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________####___####____________
_______################_________
_____####################_______
____#########_#_##########______
_######_#_#_#_#_#_#_#_#######___
__#######______#_#_###########__
_____###_____#_____########_____
______#_____#____########_______
_____#_____#_____####___________
____#______#___#_#______________
____#_____#_____##______________
____#_________#_##______________
_____#______#_#_#_______________
______#__#_#_#_#________________
_________###____________________

 

$$___$$$____$$$$$$____$$$$$$$
$$$___$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$___$$$
$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$__$$$___$$$
$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$___$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$____$$$__$$$$$$$

$$$$$$$____(?v?)___$$$$$$____$$$$$$$__$$$___$$$
$$$$$$$$____?v?___$$$$$$$___$$$$$$$$__$$$___$$$
$$$__$$$$_______$$$$______$$$$_______$$$___$$$
$$$___$$$__$$$__$$$$______$$$________$$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$__$$$$$$$___$$$________$$$$$$$$$
$$$___$$$__$$$___$$$$$$$__$$$________$$$___$$$
$$$__$$$$__$$$_______$$$__$$$$_______$$$___$$$
$$$$$$$$___$$$__$$$$$$$$___$$$$$$$$__$$$___$$$
$$$$$$$____$$$__$$$$$$$_____$$$$$$$__$$$___$$$

$$$________(?v?)___(?v?)__$$$$$$$$
$$$_________?v?_____?v?___$$$$$$$$$
$$$____________________$$$___$$$$
$$$________$$$____$$$__$$$___$$$$
$$$________$$$____$$$__$$$$$$$$$
$$$________$$$____$$$__$$$$$$$$
$$$________$$$____$$$__$$$
$$$$$$$$$___$$$$$$$$___$$$

$$________________###__$$$________________###_
_$$$$$_______________###$$$_______________#####_
_$$$$$$______________#$#$#$______________######_
_$$$$$$____________$$$#$#$#$#____________######_
_$$$$$$$________$$$$$$$$########________#######_
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$__#########_____#######__
__$$$$$$$____$$$$$$$$______########____#######__
__$$$$$$$__$$$$$$$$$________#########__#######__
____$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_#####____
_____$$$$$$$$__________`-.¸.-`________########_____
______$$$$$$$$$$$$$__________#############______
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______#################____
____$$$$$$$$$$$$___$$$____###___############____
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__#####__#############___
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####################___
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__###################____
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____#################_____
________$$$$$$$$$$____________##########________
______$$$$$$$$$$$$$__________#############______
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______#################____

 

____$$$$$$$_____#######______#######____$$$$$$$_$$$$$$$__________________
______$$$______##########_###########_____$$$_____$$$____________________
______$$$_____########################_____$$$___$$$_________________

______$$$_____########################______$$$_$$$______________________
______$$$______######################________$$$$$_______________________
______$$$_______####################__________$$$____$$$$$$$$$__$$$___$$$
______$$$________##################___________$$$____$$$___$$$__$$$___$$$
______$$$_________################____________$$$____$$$___$$$__$$$___$$$
______$$$___________############______________$$$____$$$___$$$__$$$___$$$
____$$$$$$$___________########________________$$$____$$$___$$$__$$$___$$$
________________________####________________$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$$$$$$$

A . . . B . . . C . . . D . . . E . . . F . . . G . . . H . . . I . . . J

. . . K . . . L . . . M . . . N . . . O . . . P . . . Q . . . R . . . S . .

T . . . U . . . V . . . W . . . X . . Y . . . Z . . . .